ˆ

Konferanslar

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen konferanslar, gönüllük esası dahilinde düzenlenmiş ve 7'den 70'e, her yaştan ve her eğitim seviyesinden dinleyici kitlesi tarafından ilgi ile izlenmiştir.

İlk ve Ortaokul Konferansları

En sevimli dinleyici kitlesini oluşturan ilkokul konferanslarından bir kesit :)

Agaç Yasken Eğilir

Çevre eğitimine başlamak ve sosyal sorumluluk bilinci aşılamak için en doğru yaş ilköğretim yaşıdır.

Lise Konferansları

Lise konferanslarından bir kesit

Lise Konferansları

Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen lise konferanslarından bir kesit

Lise Konferansları

6 yıldır yurtiçi ve yurtdışındaki liselerimizde biyomimikri bilim dalını tanıtan ücretsiz konferanslar gerçekleştiriliyor

Üniversite Konferansları

Mikrodünya ve Biyomimetik Konulu üniversite konferanslarından

Üniversite Konferansları

Mikrodünya ve Biyomimetik Konulu üniversite konferanslarından

 

 

 

Biyomimikri ve futurist teknoloji alanında bilim konferansları düzenleyen uluslararası çaptaki sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde yer alarak, bu kuruluşlarca düzenlenen 3000’in üzerinde konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Biyoteknoloji, biyomimikri, mikrodünya, antik teknoloji, kuantum ve teknoloji tarihi alanında, Türkiye’de yaptığı basın açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi.

Böcek kanatlarındaki yapılar taklit edilerek depreme dayanıklı binalar geliştirilebileceği, Higgs Bozonu’nun hayatımızda neleri değiştireceği, Bakterilerde bulunan kablolama sistemi model alınarak enerji sorununun tamamen nasıl çözülebileceği ile ilgili basın açıklamalarına; Radikal, Habertürk, Cumhuriyet, Hürriyet, TRT, NTV Bilim, Milliyet, Sabah, Posta gibi Türkiye’nin önde gelen gazetelerinde uzunca yer verildi.

Biyoteknoloji, biyomimikri, biyoloji, fen ve teknoloji, arkeoloji ve sosyoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır. Bu branşlarda 2000'in üzerinde inovasyon ve teknoloji temelli konferanslar gerçekleştirmiştir.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Türkçe ve İngilizce dillerinde gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen bu konferanslar, ilgi ile izlenmiş; 7'den 70'e herkesin anlayabileceği bir üslupta olduğundan çok geniş bir kitleye hitap edilmiş; ortaokullardan, liselere ve üniversitelere kadar her yaştan ve her eğitim seviyesinden gencimizin geleceğe ve teknolojiye yön veren bilim dallarını tanıması, vizyon kazanması ve bilime ücretsiz erişebilmesi amacıyla ücretsiz olarak organize edilmiştir.

Vizyon: Bilimsel araştırmanın ışığında, küresel refah seviyesini yükseltmek için insanların faydasına çalışan sistemlerin temelini atmak
Misyon: Gençlerin bilime olan ilgilerini uyandırmak, ve çevre sorunlarına olan duyarlılıklarını arttırmak, yaşadıkları dünyanın sosyal ve ekonomik sorunlarına dair onları farkında kılmak,
Avrupa Korozyon Kongresi
Birleşmiş Milletler Orman Forumu
Dijital Sağlık Zirvesi
Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi
İstanbul Finans Zirvesi
Avrupa Biyoteknoloji Kongresi
Türkiye Güç Endüstrisi Zirvesi
Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi
Dünya Politika Forumu
Avrasya Ekonomi Zirvesi
İstanbul Küresel Forumu
Avrasya Ekonomi Zirvesi
THEthing
THEthing
THEthing
THEthing
THEthing
THEthing

Konferans Konuları

post image

Mikrodünya ve Biyomimetik Konferansı

Günümüzde yaygın olarak kullanılan pek çok teknoloji doğadaki canlılardan esinlenilerek geliştirilmiştir. Mimaride, mühendislikte, kimyada, mekatronikte, tıpta ve sağlıkta karşılaştığımız tüm sorunların çözümünde doğadan model alarak ve doğadaki canlıların kullandıkları yöntemleri taklit ederek hem teknolojik olarak ilerlerlemiz, hem de bunu yaparken doğayı korumamız mümkün...
Online Rezervasyon Yaptırabilirsiniz
post image

Geçmisten Günümüze Teknoloji Tarihi Konferansı

Aztekler, Mayalar, Mısırlılar, Sümerler... Antik medeniyetlerden günümüze uzanan teknolojinin tarihi, modern imkanlar sayesinde aydınlanıyor. Yıllardır yanıtlanamayan sorulara arkeoloji, antropoloji ve paleontoloji bilimleri ışığında net cevaplar sunuluyor.
Online Rezervasyon Yaptırabilirsiniz
post image

"Yasayan Makine: Beyin" Konferansı

İnsan beyni, yüksek hızda çalışan bir internet sistemi gibidir. Beyindeki bağlantıların kalitesi, hem hız, hem bant genişliği açısından tam bir online kapasitenin anahtarıdırlar. İnsan beynine dair elde edilen son bilgilerin paylaşıldığı konferansta, içerisinde ışık bulunmayan kapkaranlık beynimizde rengarenk bir dünyayı nasıl izleyebiliyoruz gibi sinema filmlerine de taşınmış konulara anlaşılır bir üslupta değiniliyor.
Online Rezervasyon Yaptırabilirsiniz
post image

"Insan Vücudundaki Teknoloji" Konferansı

İnsan beyni, yüksek hızda çalışan bir internet sistemi gibidir. Beyindeki bağlantıların kalitesi, hem hız, hem bant genişliği açısından tam bir online kapasitenin anahtarıdırlar. İnsan beynine dair elde edilen son bilgilerin paylaşıldığı konferansta, içerisinde ışık bulunmayan kapkaranlık beynimizde rengarenk bir dünyayı nasıl izleyebiliyoruz gibi sinema filmlerine de taşınmış konulara anlaşılır bir üslupta değiniliyor.
Online Rezervasyon Yaptırabilirsiniz
post image

Dünya Barısında Kadının Rolü

Gelişmiş toplumlarda da, gelişmekte olan toplumlarda da, kadın çoğu zaman arka plana atılmış; dünya yönetimi ile ilgili konularda söz sahibi olmasına nadiren fırsat tanınmış bir kimliğe sahiptir. Modern dünyanın siyasi ve iş hayatına her ne kadar çok sayıda başarılı kadın imza atmış olsa da; yüzdelere vurulduğunda bu sayı halen çok azdır. Oysa ki, kadınlar, şefkatleri, merhametleri, sahiplenme duyguları ve sosyal sorumluluk alanındaki duyarlılıkları ile; dünyada güvenli bir ortamın oluşmasında aktif rol oynayabilecek önemli meziyetlere sahiptirler.
Online Rezervasyon Yaptırabilirsiniz